Kawża C-358/18 P: Appell ippreżentat fl-1 ta’ Ġunju 2018 mir-Repubblika tal-Polonja mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fil-15 ta’ Marzu 2018 fil-Kawża T-507/15, Ir-Repubblika tal-Polonja vs Il-Kummissjoni