Asia C-358/18 P: Valitus, jonka Puolan tasavalta on tehnyt 1.6.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-507/15, Puola v. komissio, 15.3.2018 antamasta tuomiosta