Acordul între UE și Japonia privind asistența judiciară reciprocă în materie penală *** Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 7 septembrie 2010 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Japonia privind asistența judiciară reciprocă în materie penală (05308/2010 – C7-0029/2010 – 2009/0188(NLE))