Ftehima bejn l-UE u l-Ġappun dwar assistenza legali reċiproka f’materji kriminali *** Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tas- 7 ta’ Settembru 2010 dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehima bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun dwar l-assistenza legali reċiproka f’materji kriminali (05308/2010 – C7-0029/2010 – 2009/0188(NLE))