Întrebare scrisă E-002814/11 Peter van Dalen (ECR) adresată Comisiei. Cercetarea farmacologică în țările în curs de dezvoltare