Întrebare scrisă E-6468/09 adresată de Sven Giegold (Verts/ALE) Comisiei. Cum poate contribui gazul natural lichefiat (GNL) la securitatea aprovizionării cu gaz în Europa?