Cauza C-680/16 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 27 martie 2019 — Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Remedia d.o.o./Comisia Europeană (Recurs — Medicamente de uz uman — Directiva 2001/83/CE — Articolul 30 alineatul (1) — Comitetul pentru medicamente de uz uman — Sesizare a comitetului supusă condiției ca o decizie națională nu să nu fi fost adoptată în prealabil — Substanța activă estradiol — Decizie a Comisiei Europene de obligare a statelor membre să retragă și să modifice autorizațiile naționale de introducere pe piață a medicamentelor pentru uz topic cu un conținut de 0,01 % în greutate de estradiol)