Komisijas Ieteikums (2019. gada 18. jūnijs) par Slovēnijas integrētā nacionālā enerģētikas un klimata plāna projektu, kas aptver 2021.–2030. gada periodu