ACF Chemiefarma/Comisia Hotărârea Curții din data de 15 iulie 1970. # ACF Chemiefarma NV împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Cauza 41-69. TITJUR