Offentliggörande av Oppland fylkes avsikt att ingå avtal med Ringebu Bilruter AS för lokal kollektivtrafik i Midt-Gudbrandsdal/Norge