Regulamentul (UE) 2020/351 al Comisiei din 28 februarie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea acidului citric (E 330) în produsele din cacao și ciocolată (Text cu relevanță pentru SEE)