DOKUMENT TA’ ĦIDMA TAL-PERSUNAL TAL-KUMMISSJONI Li jakkumpanja d-dokument KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUNSILL, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI L-istabbiliment ta' Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali$