Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 aprilie 2017 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției de la Minamata privind mercurul (05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))