Întrebare scrisă E-2433/07 adresată de Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) Comisiei. Posibilă încălcare a Directivei 96/61/EC în San Roque (Cadiz, Spania)