Napoved v zvezi z Odločitvijo Enotnega odbora za reševanje z dne 17. marca 2020, v katerem je določeno, ali je treba delničarjem in upnikom, v zvezi s katerimi so bili izvedeni ukrepi za reševanje v zvezi z Banco Popular Español SA, dodeliti nadomestilo (SRB/EES/2020/52) (v nadaljnjem besedilu: sklep) 2020/C 91/02