88/184/EØF: Kommissionens beslutning af 15. februar 1988 om godkendelse af en metode til klassificering af svinekroppe i Belgien (Kun de franske og nederlandske udgaver er autentiske)