Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul nr. COMP/M.4489 — 3i/Countrywide) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE