Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni - Nindirizzaw l-isfidi taż-żieda kontinwa fil-prezzijiet ta’ l-ikel - Direzzjonijiet għall-azzjoni ta’ l-UE