Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui - Spręsti kylančių maisto produktų kainų klausimą - Nurodymai dėl ES veiksmų