de Wolf TITJUR Concluziile avocatului general Mayras prezentate la data de9 noiembrie 1976. # Jozef de Wolf împotriva Harry Cox BV. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Hoge Raad - Țările de Jos. # Cauza 42-76.