Regulamentul (CEE) nr. 222/88 al Comisiei din 22 decembrie 1987 de modificare a unor acte din sectorul laptelui și produselor lactate ca urmare a adoptării Nomenclaturii Combinate$