Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9826 – Mitsubishi Chemical Holdings / UBE Industries / JV) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 221/05