Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2008 av den 8 december 2020 om ändring av förordningarna (EU) nr 702/2014, (EU) nr 717/2014 och (EU) nr 1388/2014 vad gäller deras tillämpningsperiod och andra relevanta justeringar (Text av betydelse för EES)