Verordening (EU) 2020/2008 van de Commissie van 8 december 2020 tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 702/2014, (EU) nr. 717/2014 en (EU) nr. 1388/2014 wat betreft de periode van toepassing ervan en andere desbetreffende aanpassingen (Voor de EER relevante tekst)