Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2020/2008 tat-8 ta’ Diċembru 2020 li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 702/2014, (UE) Nru 717/2014 u (UE) Nru 1388/2014, fir-rigward tal-perjodu ta’ applikazzjoni tagħhom u aġġustamenti rilevanti oħra (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)