A Bizottság (EU) 2020/2008 rendelete (2020. december 8.) a 702/2014/EU, a 717/2014/EU és az 1388/2014/EU rendeletnek az alkalmazási időszaka és egyéb releváns kiigazítások tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)