Kommissionens forordning (EU) 2020/2008 af 8. december 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 702/2014, (EU) nr. 717/2014 og (EU) nr. 1388/2014 for så vidt angår deres anvendelsesperiode og andre relevante tilpasninger (EØS-relevant tekst)