Concluziile comune ale avocatului general Sir Gordon Slynn prezentate la data de23 octombrie 1985.