Întrebare scrisă E-004122/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) adresată Comisiei. Dezvăluirea unor informații privind funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă din România