Concluziile avocatului general Mancini prezentate la data de14 martie 1984. # Société à responsabilité limitée Unifrex împotriva Comisiei și Consiliului Comunităților Europene. # Sume compensatorii monetare. # Cauza 281/82. Unifrex/Comisia și Consiliul TITJUR