Postopek prenehanja – Sklep o začetku postopka prenehanja zavarovalnice Montepío de Conductores de Automóviles de Valladolid y Provincia, Mutualidad de Previsión Social (Objava v skladu s členom 280 Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II))