Regulamentul (UE) nr. 159/2011 al Comisiei din 21 februarie 2011 de înregistrare a unei denumiri în Registrul de specialități tradiționale garantate [Spišské párky (STG)]