Întrebare scrisă E-2388/07 adresată de Paul Rübig (PPE-DE) Comisiei. Decizia Comisiei din 13 februarie 2007 privind reglementarea fiscală în cantoanele elveţiene