AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)) Raportoare pentru aviz: Adina-Ioana Vălean