Cauza T-584/16: Hotărârea Tribunalului din 24 aprilie 2017 – HF/Parlamentul („Funcție publică — Agenți contractuali auxiliari — Articolul 3b din RAA — Succesiune de angajări în calitate de agent — Contracte pe perioadă determinată — Decizie de neprelungire — Abuz de putere — Cerere de asistență — Dreptul de a fi ascultat — Răspundere extracontractuală”)