Sag T-584/16: Rettens dom af 24. april 2017 — HF mod Parlamentet (Personalesag — kontraktansatte til varetagelse af hjælpefunktioner — artikel 3b i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte — flere på hinanden følgende ansættelser som kontraktansat — tidsbegrænsede kontrakter — afgørelse om ikke-forlængelse — magtfordrejning — ansøgning om bistand — ret til kontradiktion — ansvar uden for kontraktforhold)