Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1432 z dne 14. julija 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo števila in naslovov spremenljivk za področje statistike uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije za referenčno leto 2021 (Besedilo velja za EGP)