Concluziile avocatului general Reischl prezentate la data de15 martie 1979.