Dohoda ze dne 31. prosince 2014 mezi Lietuvos bankas a Evropskou centrální bankou o pohledávce připsané Evropskou centrální bankou ve prospěch Lietuvos bankas podle článku 30.3 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky