Hotărârea Curții (camera a cincea) din data de 5 octombrie 1988.