Întrebare scrisă E-5529/07 adresată de Jim Higgins (PPE-DE) Comisiei. Acizii graşi de tip trans