Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 337, 18 noiembrie 2011