Concluziile avocatului general Van Gerven prezentate la data de29 iunie 1989.