T-584/15. sz. ügy: A Törvényszék 2016. szeptember 14-i végzése – POA kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Oltalom alatt álló eredetmegjelölés lajstromozása iránti kérelem (»Halloumi« vagy »Hellim«) — Az 1151/2012/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján az oltalom alatt álló eredetmegjelölés bejegyzése iránti kérelemnek a Hivatalos Lap C sorozatában való közzétételére vonatkozó határozat — Előkészítő aktus — Keresettel nem megtámadható jogi aktus — Elfogadhatatlanság”)