Întrebare scrisă E-0941/09 adresată de Françoise Castex (PSE) Comisiei. Serviciile sociale de interes general (SSIG)