Asia C-850/19 P: Valitus, jonka FVE Holýšov I s. r. o. ym. ovat tehneet 21.11.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-217/17, FVE Holýšov I s. r. o. ym. v. komissio, 20.9.2019 antamasta tuomiosta