2014/864/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 28 noiembrie 2014 privind anumite măsuri de protecție referitoare la gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N8 în Germania [notificată cu numărul C(2014) 9112] Text cu relevanță pentru SEE