Komission asetus (EU) 2018/1683, annettu 5 päivänä marraskuuta 2018, Saksan lipun alla purjehtivien alusten perunpiikkimakrillin kalastuksen kieltämisestä SPRFMO-yleissopimusalueella