Poziția în primă lectură (UE) nr. 13/2016 a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public Adoptată de Consiliu la 18 iulie 2016 (Text cu relevanță pentru SEE)