Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija (ES) Nr. 13/2016 siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo Tarybos priimta 2016 m. liepos 18 d. (Tekstas svarbus EEE)